Vaše data jsou v bezpečí.

Ochrana osobních údajů.
 
 
Veškerá osobní data a kontaktní údaje (jméno a příjmení, dodací adresa, e-mailová adresa a telefon) uvedené při registraci nebo objednávání zboží jsou určeny pouze pro účely internetového obchodu Almara Shop, Erbario a Koberečky CZ který s nimi nakládá v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Kupující objednáním zboží na www.almara-shop.cz souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v naší databázi. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků nepředáváme žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

Provozovatel Erbaria je zaregistrován u Úřadu pro ochranu osobních údajú jako zpracovatel osobních údajů pod číslem 40514. Viz www.uoou.cz.
Pokud potřebujete další informace k nákupu v Erbariu, kontaktujte nás.
Poslední změna: 27.1.2012.